Menu

Priebeh merania arteriografom

Môžeme to zhrnúť tak, že toto meranie trvajúce približne 15 minút je podobné viacerým meraniam krvného tlaku (ďalej len TK). Keď využijeme artériograf na meranie, získame hodnotu 12 parametrov, ktoré nám poskytujú komplexný pohľad na funkčný stav tepien, či už sú veľkého alebo menšieho kalibru. Táto informácia je kľúčová, pretože bežné meranie TK nám nedáva dostatočný obraz o klinickom stave jednotlivca. Napríklad, aj pri normálnych alebo len mierne zvýšených hodnotách TK, môžeme pozorovať aterosklerotické zmeny na cievach, ktoré sú spojené s narušeným funkčným stavom tepien. Choroba môže začať už v ranom detstve, kedy väčšina ľudí nehľadí na stav svojich ciev a srdca s obavami. Vyšetrenie pomocou artériografu nám poskytuje informácie o funkcii ciev v akomkoľvek veku. O výsledkoch merania máme k dispozícii grafický záznam, ktorý pomáha lekárovi v rozhodovaní o prípadných ďalších režimových opatreniach, vyšetreniach alebo liečbe

Priebeh merania arteriografom

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať